Skip Navigation

Har du brug for hjælp til at skabe sammenhæng og overblik?

Så kan hjerneskaderådgivningen være det rette tilbud for dig

En erhvervet hjerneskade (også kaldet senhjerneskade) kan fx opstå i forbindelse med en blodprop i hjernen, en hjerneblødning, betændelsestilstande, forgiftning og trafikulykke.

Hvis du har pådraget dig en hjerneskade, kan du få rådgivning, vejledning eller hjælp til at skabe overblik og sammenhæng over dit videre forløb i form af:

  • støtte ifm. din videre træning
  • en drøftelse af eventuelt behov for støtte i din hverdag
  • støtte til at du kan vende tilbage til dit arbejde
  • vejledning om hvilke relevante tilbud, der er for dig i kommunen

 

Hjerneskaderådgivningen omfatter ikke rådgivning og vejledning ifm. commotio (hjernerystelse).

 

Kontakt hjerneskadekoordinatorer:

Telefon: 76 29 72 03 og 76 29 72 10


 

Åben rådgivning ifm. erhvervet hjerneskade

Du og dine pårørende kan få rådgivning hos en konsulent, som fx kan omhandle:

  • råd og vedledning om følgevirkninger, og hvordan de bedst håndteres
  • mulighed for at tale dit sygdomsforløb igennem
  • mulige relevante tilbud for dig i kommunen
  • tilbud til dig som pårørende

 

Kontakt:

Ring for en uforpligtende samtale om din eller din pårørendes situation:

Onsdage kl. 14.00 – 16.00

Telefon: 24 79 00 88

 

Læs pjece om åben rådgivning